Hướng dẫn cấu hình PPPoE với Router Cisco

Thanks to http://hocquantrimang.com/hoidap/23/cau-hinh-pppoe-cho-router-cisco-2901 1. Cấu hình Interface kết nối tuyến FTTH CISCO(config)#int g0/0 CISCO(config-if)#description #FTTH FPT# CISCO(config-if)#pppoe enable group global CISCO(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 1 CISCO(config-if)#no shut CISCO(config)#dialer-list 1 protocol ip permit   2. Khai báo thông tin chứng thực tuyến FTTH CISCO(config)#int dialer 1 CISCO(config-if)#description #FTTH FPT# CISCO(config-if)#ip address negotiated CISCO(config-if)#ip mtu 1492 CISCO(config-if)#ip nat outside CISCO(config-if)#encapsulation […]

Thanks to http://hocquantrimang.com/hoidap/22/cau-hinh-load-balancing-tren-2-tuyen-ftth-voi-router-cisco Hướng dẫn cấu hình Router Cisco Loadbalancing trên 2 tuyến FTTH 1. Cấu hình Interface kết nối 2 tuyến FTTH CISCO(config)#int g0/0 CISCO(config-if)#description #FTTH FPT# CISCO(config-if)#pppoe enable group global CISCO(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 1 CISCO(config-if)#no shut CISCO(config)#int g0/1 CISCO(config-if)#description #FTTH VNPT# CISCO(config-if)#pppoe enable group global CISCO(config-if)#pppoe-client dial-pool-number 2 CISCO(config-if)#no shut CISCO(config)#dialer-list 1 protocol ip permit […]

PHƯƠNG PHÁP CHIA SUBNET BẰNG CÁCH ĐẾM LÓNG NGÓN TAY

Thank to Mr Le Cuong: http://www.lecuong.info/2011/01/chia-subnet-cuc-nhanh.html Khi tính toán IP, chia subnet thì chúng ta thường áp dụng công thức để tính toán. Công thức tính  là 2^n và 2^h – 2 ( 2^m -2 ), -Để tính tổng số subnet có được sau khi chia ta dùng công thức 2^n, trong đó n là số […]

IP Subnet Calculations

1. IP Addressing At this point you should know that IP, the Internet Protocol, is a network layer (OSI layer 3) protocol, used to route packets between hosts on different networks. To suit this purpose, IP must define an addressing scheme, so that a packet’s intended destination can be indicated. An IP address is composed […]

Subnet Mask – VN

Thanks to DuonglaoSu:  http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=2756 Subnet Masks Khi ta chia một Network ra thành nhiều Network nhỏ hơn, các Network nhỏ nầy được gọI là Subnet. Theo quy ước, các địa chỉ IP được chia ra làm ba Class (lớp) như sau: Address Class Subnet mask trong dạng nhị phân Subnet mask Class A 11111111 00000000 […]

VTP vlan trunking

Thanks to http://www.nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=242155 + Tham khảo Bài VLAN TRUNKING để hiểu rỏ hơn + File LAB download. + CHUẨN BỊ : Ta xây dụng mô hình lab như hình trên. +YÊU CẦU: 1. Server tạo 5 lan – Ketoan VLAN10: 192.168.10.0 /24 – Nhansu VlAN 20: 192.168.20.0/24 – Giaovu VLAN 30: 192.168.30.0/24 2.Cấu hình telnet […]